Андрей Ковачев

Меркел, Оланд и Фелипе VI-ти пред Европейския парламент

Предстоящи събития

Всички събития >>

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА МИ КАТО ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Конференция
Дейности

Полезна информация за ЕС

Приет текст, предложен от Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП), призовава ООН да се бори с трафика на хора и финансирането на терористични групи 13 окт 2015

Приет текст, предложен от Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП), призовава ООН да се бори с трафика на хора и финансирането на терористични групи

Днес в рамките на редовното заседание на Комисията по външни работи бе гласуван проектодоклад "Относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС".
Д-р Андрей Ковачев взе участие в изготвянето на доклада, като неговите изменения залегнаха във финалния текст, който предстои да бъде гласуван по време на втората пленарна сесия през ноември в Страсбург.
Проектодокладът призовава за засилване на ролята на ЕС в рамките на ООН, подкрепя  цялостна реформа на системата на ООН с оглед засилване на нейната легитимност, регионално представителство, прозрачност, отчетност и ефективност в отговор на все повече предизвикателства, пред които е изправена международната система. Специално се подчертава нуждата от по-ясни правила при избора на Генерален секретар на ООН и нуждата от равенство между половете в този процес. В съзвучие с Лисабонския договор, който призовава за подсилване на Европейската външна политика, проектодокладът залага дългосрочната цел за постоянно място на ЕС в бъдещ разширен формат на Съвета по сигурност.
Едно от ключовите изменения, които бяха одобрени е свързано с мигрантската криза и с дейността на т. нар. Ислямска държава. Във връзка с жестокостите и нарушенията на човешки права, ООН се призовава да създаде допълнителни механизми за превантивно и ранно предупреждаване, както и по-ясно прецизирани мандати за мироопазващи и миротворчески операции, които предвиждат конкретни правила за изтегляне в случай на криза. Според поправката на българския евродепутат се приканва Съвета по сигурност "да изгради инструменти и начини за ефективно предотвратяване на подобни жестокости  и да призове  държавите-членки на ООН да се борят с трафика на хора, рекрутирането и финансирането на терористични групи посредством предотвратяване и потискане на организацията, транспорта и оборудването на членове на такива групировки, както и потискане на тяхното движение и дейности."
Проектодокладът приветства създаването на Политически форум на високо ниво по устойчиво развитие, както и по-добра координация в работния процес между Световната банка, Международния валутен фонд и Световната търговска организация, като същевременно запазят своите отделни органи за вземане на решения.

2014 Европейска година на гражданите
Съюз на Европейските Федералисти Канал в Youtube.com Сайт на Мария Неделчева (Мария Габриел) Евродепутат ЕНП|ГЕРБ
Официален сайт на Владимир Уручев Държавна сигурност.com - Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще Новини от ЕП
Интернет сайт на Андрей Ковачев в ЕП
Интернет сайт на Ева Паунова Интернет сайт на Емил Радев

WIKI