Андрей Ковачев

Андрей Ковачев: По време на мандата на новия ЕП, не се очаква присъединяване на нови страни-членки към ЕС

Предстоящи събития

Всички събития >>

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА МИ КАТО ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Конференция
Дейности

Полезна информация за ЕС

Позиция на д-р Андрей Ковачев относно достъпа до качествено здравеопазване, публикувана в блога и бюлетина на Европейския пациентски форум през месец август 2014 г. 28 авг 2014

Позиция на д-р Андрей Ковачев относно достъпа до качествено здравеопазване, публикувана в блога и бюлетина на Европейския пациентски форум през месец август 2014 г.

В Европа има пациенти, които нямат достъп до подходящи диагноза и лечение. Напредъкът в медицината достига до страните-членки на ЕС с различна скорост. Често пациенти с остри тежки заболявания са принудени да търсят необходимата терапия за своите здравословни проблеми в други европейски държави. Лекарите и сестрите напускат родните си страни в търсене на по-добри условия на труд.

 

Достъпът до качествена медицинска грижа е право на всеки европейски гражданин, но за много от нас това все още не е реалност.

 

Трудностите, с които е свързан достъпът до добро здравеопазване, съкращават продължителността на живота ни, засягат негативно работната сила и допълнително натоварват социалните и пенсионни фондове. Страните-членки на Европейския съюз  не могат сами да се справят с този проблем, който заплашва икономическото развитие и социално равенство в Европа.

 

Поради това осигуряването на равен достъп до качествени медицински услуги трябва да бъде приоритет и за институциите на Европейския съюз! Нещо повече - пълноценното включване на заинтересованите страни в правенето на европейски политики е жизненоважно за намирането на работещи решения за реалните нужди на гражданите.

 

В отговор на този проблем през юни 2013 г.  бе инициирана дискусионна Платформа по проблемите на здравните неравенства.  Искрата бе запалена по време на конференция, която се проведе в Европейския парламент, на която бях домакин заедно с Европейския пациентски форум и българската Национална пациентска организация.

В последната година Платформата прерасна в Партньорство за равен достъп на пациентите до качествено здравеопазване , която скоро ще стартира официално. То представлява мрежа, в която водеща роля имат пациентите, която обаче включва и медицинската общност, производителите на медицински продукти и вземащите решения. Партньорството ще работи за намирането на работещи механизми и за премахването на съществуващите пречки пред достъпа до качествено здравеопазване и произтичащите от тях неравенства.

Създаването на Партньорството  е ценна и навременна инициатива. Като заместник-член на Комисията на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните ще продължавам да подкрепям усилията на партньорите и ще работя за включване на проблема сред здравните проблеми, с които се занимава Комисията.

 

Заедно с мои колеги евродепутати обмисляме да създадем в идните месеци Неформална група от членове на Европейския парламент, която да работи по проблема здравни неравенства. Групата ще служи като мост между Партньорството и взимащите решения на европейско ниво и ще има за основна цел проблемът да достигне до европейските институции и да намери място сред техните приоритети."


2013 Европейска година на гражданите
Съюз на Европейските Федералисти Канал в Youtube.com Сайт на Мария Неделчева (Мария Габриел) Евродепутат ЕНП|ГЕРБ
Официален сайт на Владимир Уручев Държавна сигурност.com - Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще Новини от ЕП
Интернет сайт на Андрей Ковачев в ЕП
Интернет сайт на Моника Панайотова Сайт на Евродепутатът Преслав Борисов